Inscripcions Lliga Oficial de Paelles Dacsa

 

 

BASES LLIGA OFICIAL DE PAELLES DACSA 2019

1 Objecte.


MAICERÍAS ESPAÑOLAS S. A. amb seu en Carretera de Barcelona km 5, 46132 Almàssera, València – Espanya, CIF A46048815 d’ara endavant Arroz Dacsa, organitza la Lliga Oficial de Paelles Dacsa, amb la finalitat d’aportar una experiència única als consumidors d’Arroz Dacsa i trobar al millor cuiner de paella valenciana.

2. Període.


El període d’inscripció per a la 3a Edició de la Lliga Oficial de Paelles Dacsa és del 21 de gener de 2019 fins al 20 de març de 2019 ambdós inclosos.

3. Participants.

La inscripció està oberta a totes aquelles persones majors d’edat que complisquen amb els requisits establits en les presents bases.
Queden exclosos d’aquesta promoció els empleats d’Arroz Dacsa, així com els seus cònjuges i fills que convisquen amb aquells. També queden exclosos els empleats d’empreses col·laboradores que participen activament en l’organització de l’esdeveniment.
Els menors d’edat poden acudir com a ajudant de cuina. En tal cas haurà d’especificar-se en el moment de la inscripció que l’equip en qüestió té un menor. Es sol·licitarà al cuiner de l’equip signar un document assumint la responsabilitat del menor el dia de l’esdeveniment.

  1. Mecànica de les inscripcions.

Els equips participants podran realitzar la inscripció de dues maneres: mitjançant la inscripció a través d’un formulari web o mitjançant l’enviament postal, adjuntant un document signat d’acceptació de les bases.

4.1 Inscripció a través del formulari web: 

L’usuari podrà accedir al formulari d’inscripció a través de la següent URL: http://www.arrozdacsa.com/inscripciones-liga-oficial-de-paellas/

En este formulari haurà d’introduir les dades requerides:
• Nom de l’equip participant
• Telèfon i Email del representant de l’equip
• Nom, cognoms, i DNI de tots els components de l’equip
• Localitat

A més, s’haurà d’adjuntar una fotografia dels participants amb tres paquets d’arròs de qualsevol varietat d’Arroz Dacsa.

 

4.2 Funcionament per a participar via enviament de codis per correu postal:

L’usuari haurà d’enviar TRES codis de barres de qualsevol varietat d’Arroz Dacsa, acompanyat de les dades completes de l’equip:
• Nom de l’equip participant
• Telèfon i Email del representant de l’equip
• Nom, cognoms, i DNI de tots els components de l’equip
• Localitat
L’adreça d’enviament és:

MAICERÍAS ESPANYOLES S. a.
PROMOCIÓ LLIGA DE PAELLES DACSA
Carretera de Barcelona km 5, 46132
Almàssera, València

De la mateixa manera, per a l’enviament postal s’haurà de signar i adjuntar el document sobre la Llei de Protecció de Dades que poden descarregar ací

Aceptació bases Lliga Oficial de Paelles Dacsa

NOTA: Només s’acceptarà una inscripció per equip. Arroz Dacsa es reserva el dret que alguna de les inscripcions siga considerada nul·la en el cas que hi haja integrants repetits en equips diferents, en tal cas s’informarà el participant de forma immediata.

Els codis no vàlids no participaran en la promoció, i així s’informarà el participant de forma immediata.

És imprescindible que els participants aporten les dades personals necessàries i reals per a accedir a la promoció. La falsedat o la falta d’algun de les dades obligatòries podran motivar l’exclusió d’aquest participant del sorteig.

  1. Determinació dels equips participants.

El dia 21 de març de 2019 es realitzarà un sorteig davant notari per a determinar els 120 equips participants en la 3a Edició de la Lliga Oficial de Paelles Dacsa. Després del sorteig es comunicarà el resultat a tots els equips via email en un termini màxim de TRES dies hàbils comptant a partir del dia després del sorteig.

Els equips seleccionats tindrà cinc dies hàbils per a facilitar les dades personals: nom, cognoms complets i DNI dels 3 components de l’equip perquè puguen acreditar-se en la competició.

En el sorteig davant notari es deixarà un romanent de 10 participants per a, en el cas que algun de els120 equips seleccionats no volguera o no poguera participar, hi haja un llistat de reserva.

Quan no siga possible contactar amb un participant, si no compleix els terminis de confirmació, renúncia al premi o no compleix algun dels requisits de participació en la promoció, el premi passarà al següent equip suplent de la llista. En el cas que s’esgoten els suplents la plaça de participació quedarà deserta.

NOTA: En el cas que algun dels integrants d’algun equip per raons alienes no puga assistir a la ronda classificatòria, l’equip podrà comptar amb un suplent comunicant-lo amb suficient antelació al correu electrònic: promociones@dacsa.com. Si un equip es classifica per a la final, no s’acceptaran variacions en els integrants entre la ronda classificatòria i la final.

6. Plat a cuinar

S’haurà de cuinar una PAELLA VALENCIANA. Dacsa no imposa els ingredients de la paella valenciana, s’entén que cada participant la prepararà segons la recepta de la seua zona geogràfica o tradició. Òbviament, aquells ingredients que siguen completament incompatibles o irrecognoscibles en la paella valenciana aniran en detriment de l’equip.

Sabem que cada cuiner/a té els seus trucs i ingredients favorits. Per això, l’organització aportarà l’arròs, l’aigua de València i la llenya. La resta d’utensilis (paella, trébede, etc.) i ingredients els aportarà cada equip participant a la seua elecció.

  1. Rondes.

La Lliga Oficial de Paelles se celebra en el DacsaStadium, un espai situat a Almàssera (Carrer Maestro Serrano 40, 46132 Almàssera). Just davant de la parada de metro d’Almàssera. Línia 3.

Es realitzaran un total d’1 ronda classificatòria de 120 equips participants i una final amb 20 finalistes. La ronda classificatòria tindrà lloc el 7 d’abril de 2019 i la final es celebrarà el 12 de maig de 2019.

A més, es reservaran els caps de setmana posteriors a cada ronda per a realitzar les convocatòries en cas d’haver d’ajornar-les a causa de les inclemències meteorològiques.
Els equips participants es convocaran a les 11.00 hores en el recinte especificat. Una vegada acreditats, se’ls proveirà amb un “Welcome Kit” que inclourà: 1 Kg Arroz DacsaD.O. València, davantals, cullera de fusta, encenedor, pastilles d’encés, bossa per a la paella, plats i culleres de plàstic. A continuació, se’ls assignarà un espai en la zona de cuinat. Cada equip tindrà a la seua disposició dins del recinte de cuinat una taula i dos cadires. Hi haurà disponibilitat de més taules i cadires fins a fi d’existències.

Per motius de seguretat queda totalment prohibit l’entrada de carpes / ombrel·les alienes a l’organització.

A les 12.00 hores els equips començaran a cuinar la paella i finalitzaran a les 14.00 hores. Els participants hauran de calcular els temps de cuinat perquè la paella estiga finalitzada a les 14.00 hores. Seguidament, el jurat realitzarà els tastos necessaris i les puntuacions. Una vegada el jurat haja realitzat tots els tastos, s’obrirà la zona de cuinat perquè puguen unir-se a l’equip amics i familiars per a degustar la paella “in situ”.

A les 16.00 hores es realitzarà la deliberació del jurat i es coneixeran els 10 guanyadors que passaran a la final i pujaran a recollir el seu diploma de finalistes de la Lliga Oficial de Paelles Dacsa.

Una vegada finalitzat l’esdeveniment, es proveirà d’unes bosses perquè els participants es porten les paelles i utensilis utilitzats.

8. Jurat

El jurat estarà format per Santos Ruiz (Gerent de la D.O. Arròs de València i Crític Gastronòmic), Ximo Rovira (Conegut presentador Valencià), Juanjo Llansol (Professor de l’Escola de Paelles Dacsa) i Carolina Miñana. Ell@s, amb seus ajudants, s’encarregaran de decidir quines seran les millors paelles.

Es valoraran les següents característiques:

Punt de cocció de l’arròs: l’arròs ha de quedar al punt de cocció correcte, per tant, el gra d’arròs no ha de quedar cru pel centre ni perdre la textura pròpia.

Sabor: es valorarà que la paella tinga sabor d’autèntica paella valenciana amb la correcta combinació de tots els seus ingredients.

Punt de cocció dels ingredients: la carn ha de quedar correctament cuinada i les verdures han de quedar al punt sense perdre les qualitats organolèptiques d’estes.

Socarrat: es valorarà positivament la presència del característic “socarrat”, encara que no serà punt imprescindible. Entenem que una bona paella valenciana ha de tindre el “socarrat” al punt sense que arribe a quedar l’arròs cremat al fons.

Color: el color de la paella ha d’estar entre un groc pàl·lid i un groc intens sense arribar mai al color ataronjat.

  1. Guanyadors i premis.

S’assignaran un total de 120 places per a la ronda classificatòria de la Lliga Oficial de Paelles Dacsa,.

D’esta ronda s’obtindran 20 finalistes que competiran en la gran final. Els premis de la ronda final de la Lliga de Paelles Dacsa seran:

1r. 1.000 € + El pes del cuiner de l’equip en arròs marca Dacsa + Un trofeu.
2n. 500 € + El pes del cuiner de l’equip en arròs marca Dacsa + Un trofeu.
3r. 200 € + El pes del cuiner de l’equip en arròs marca Dacsa + Un trofeu.

Arroz Dacsa es reserva el dret que algun dels premis quede desert, en el cas que qualsevol dels participants o dels reserves no complisquen els requisits citats en estes bases.

10. Fiscalitat:

La celebració dels previstos sortejos, així com la concessió dels premis, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

De conformitat amb la normativa fiscal espanyola, els premis concedits per la participació en aquest tipus de concursos podran estar subjectes a retenció o ingrés a compte en la mesura en què el valor del premi siga superior a 300 euros.

NOTA: Arroz Dacsa no es fa càrrec de la retenció aplicada als corresponents premis.

  1. Dret d’Admissió

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faça amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per este motiu, MAICERÍAS ESPAÑOLAS S. A. exclourà automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredisca les normes, observe una conducta mentidera, inadequada, fal·laç o impròpia, empre mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incomplisca aquestes bases en qualsevol dels seus extrems.

En cas que les irregularitats es detecten amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, MAICERÍAS ESPAÑOLAS S. A. es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

12. Drets d’imatge

Els participants de la Lliga Oficial de Paelles queden informats i consenten que podran ser gravats durant l’esdeveniment, ja siguen participants, finalistes o guanyadors i que poden aparéixer en algun dels vídeos, imatges o qualsevol altre material audiovisual que es podrà utilitzar com a contingut promocional que Arroz Dacsa podrà compartir en els seus canals de comunicació, tant en este com en successius anys.

13. Dades de caràcter personal.

En compliment del Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades personals seran incloses en un fitxer del departament de Màrqueting i comunicació de Maicerías Españolas S. A. amb NIF A-46.048.815 amb la finalitat de poder contactar-li per correu electrònic per a informar-lo de possibles canvis i detalls de l’esdeveniment de Lliga de Paelles, així com per a l’enviament d’informació que puga ser del seu interés . La base de legitimació d’este tractament és el seu propi consentiment en participar voluntàriament en este concurs comprometent-se al compliment de les bases del concurs. Les dades es mantindran mentre dure el concurs, i posteriorment per un termini de cinc anys. En cap moment Maicerías Españolas cedirà les seues dades a tercers. Tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si fora necessari, sol·licitar la seua supressió, la limitació del tractament de les seues dades, i oposar-se al tractament de les seues dades dirigint-se per escrit a l’adreça de l’empresa, acompanyada del seu DNI a, Maicerías Españolas S. A. a la següent adreça: Ctra. Barcelona Km. 5 d’Almàssera, 46132, de València o enviant un correu electrònic a lopd@dacsa.com

 

 

  1. Acceptació bases.

La participació, implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases pel seu remitent.
MAICERÍAS ESPAÑOLASmen S. a. es reserva el dret de resoldre, segons la seua interpretació, aquells aspectes no contemplats en aquestes bases.